CCR: Legea de exonerare a personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume - constituţională
12 Octombrie 2022, 14:23 (actualizat 12 Octombrie 2022, 14:25)
(actualizat 12 Octombrie 2022, 14:25) | Știrile TVR

Curtea Constituţională a României (CCR) respins, miercuri, ca neîntemeiată, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra Legii de exonerare a personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Şeful statului preciza în sesizarea trimisă în judecătorilor constituţionali că Legea 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială prevede că personalul ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aplicabile anterior datei de 31 martie 2018 este exonerat de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială încasate în temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de muncă în vigoare la data plăţii acestor drepturi, sume considerate a fi încasate nelegal şi pe care personalul menţionat trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte structuri sau instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii.

Prin art. I. pct. 1 din legea în forma trimisă iniţial la promulgare, dispoziţiile art. 1 din Legea pentru modificarea Legii 78/2018 se modificau în sensul extinderii sferei destinatarilor legii, de prevederile acestei legi urmând să beneficieze şi personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor ale căror bugete sunt prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se menţiona în documentul citat de Agerpres.

Astfel, spune preşedintele Iohannis, ar fi intrat sub incidenţa acestor prevederi acele autorităţi şi instituţii ale căror bugete se regăsesc în una dintre următoare categorii: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice sau bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Totodată, şeful statului arată că se prevedea exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor potrivit prevederilor art. 76 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare sau din asistenţă socială, sume considerate a fi încasate nelegal şi pe care personalul trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte structuri sau instituţii cu atribuţii de control al unor prejudicii.

În noiembrie 2020, preşedintele a formulat cerere de reexaminare prin care au fost semnalate Parlamentului impactul bugetar negativ al legii, lipsa corelării cu alte acte normative, ignorarea rolului Curţii de Conturi prin înlăturarea protecţiei bugetului public naţional asigurată prin norme de natură penală în cazul nerecuperării prejudiciilor constatate, precum şi dispoziţiile privind sfera beneficiarilor legii din perspectiva tratamentului diferenţiat şi a impactului bugetar.

"Legea supusă controlului de constituţionalitate are un nou conţinut, în urma reexaminării, în condiţiile art. 77 alin. (2) din Constituţie. Astfel, Parlamentul a extins sfera beneficiarilor legii şi cu privire la personalul din administraţia publică locală. De asemenea, forul legislativ a adăugat aprobarea exonerării de la plată şi pentru sumele reprezentând alte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar", indică Iohannis.

Având în vedere procedura de adoptare a legii criticate în etapa reexaminării, precum şi conţinutul normativ al acesteia, şeful statului aprecia că legea dedusă controlului de constituţionalitate încalcă prevederile art. 1 alin. (5), art. 73 alin. (3) lit. h) şi l) şi 76 alin. (1), art. 77 alin. (2), art. 111 alin. (1), art. 138 alin. (5), art. 140, precum şi art. 147 alin. (4) din Constituţia României.