Fondul de Garantare a Asiguraţilor iniţiază plăţile pentru creditorii de asigurări ai Euroins Asigurare-Reasigurare
17 Mai 2023, 18:53 (actualizat 17 Mai 2023, 18:56)
(actualizat 17 Mai 2023, 18:56) | Știrile TVR

Fondul de garantare a asiguraţilor începe plăţile pentru creditorii de asigurări ai Euroins Asigurare-Reasigurare, fiind aprobată o primă tranşă de 1.004 cereri, iar primele plăţi însumează 658.562 lei, informează FGA printr-un comunicat.

"Conform prevederilor legale, astăzi, 17 Mai 2023, se împlineşte termenul legal de 60 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei de ridicare a autorizaţiei de funcţionare, în cazul Societăţii Euroins Asigurare-Reasigurare SA. Prin urmare, FGA poate proceda la plata creanţelor de asigurări cuvenite creditorilor de asigurări ai acestui asigurător. FGA a aprobat o primă tranşă de 1004 cereri de plată -Restituiri primă-Anexa 9, pentru creditorii de asigurări ai Euroins SA, urmând ca plăţile efective să fie efectuate în cursul zilei de joi, 18 Mai 2022. Primele plăţi însumează 658.562 lei", se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, achitarea creanţelor de asigurări va continua pe măsură ce FGA va analiza şi aviza la plată cererile creditorilor de asigurări ai Euroins SA, înregistrate la Fond, în paralel cu activitatea de avizare/plată a cererilor de plată înregistrate pentru alţi asigurători în faliment.

"Fondul a procedat, conform legislaţiei, la preluarea evidenţelor complete ale dosarelor de daună precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile de la asigurător, pentru a putea analiza cererile de plată înregistrate la Fond. Procesul a fost unul de îndelungat, având în vedere dimensiunea companiei şi a bazelor de date deţinute de aceasta", se precizează în comunicat.

FGA analizează Cererile de plată, pe următoarele categorii: cereri de plată formulate în temeiul dosarelor de daună aferente daunelor materiale, deschise de FGA sau Euroins SA; cereri de restituire prime; cereri de plată formulate pentru vătămări corporale sau decese; cereri de plată formulate în temeiul unor sentinţe judecătoreşti definitive.

"Menţionăm faptul că, fluxurile de instrumentare sunt diferite pentru fiecare dintre aceste categorii, luând în considerare prevederile legale aferente", subliniază reprezentanţii fondului.

Până la data de 16 mai 2023, FGA a recepţionat un număr de 71.774 cereri de plată, pentru Euroins SA. Dintre acestea, Fondul a înregistrat 38.492.

Potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispoziţiilor legale, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată reglementate de Legea nr. 213/2015. Plata despăgubirilor se face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în insolvenţă, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

Conform art.13 alin 4 din Legea 213/2015: "Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse de petenţi este de competenţa Comisiei Speciale a FGA".

Orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în stare de insolvenţă poate formula o cerere de plată motivată, adresată Fondului în condiţiile legale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.

Având în vedere situaţia generată de intrarea în insolvenţă a Societăţii Euroins AsigurareReasigurare SA, asigurător cu un număr de 2.769.770 poliţe RCA valabile la momentul ridicării autorizaţiei de funcţionare, precum şi faptul că, FGA gestionează cereri de plată pentru mai multe societăţi aflate în faliment: Astra SA, Carpatica Asig SA, Forte SA, Certasig SA, City Insurance SA, FGA este în proces de redimensionare a schemei de personal. Prin adoptarea acestei măsuri, FGA îşi propune să menţină un ritm constant de analiză şi plată a cererilor, urmărind soluţionarea cererilor de plată înregistrate, într-un termen rezonabil.

Fondul de Garantare a Asiguraţilor s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor.

Fondul este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor şi are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător.