Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman a încetat din viaţă. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 30 de volume şi peste 300 de studii
11 Octombrie 2021, 19:37 (actualizat 11 Octombrie 2021, 19:39)
(actualizat 11 Octombrie 2021, 19:39) | Știrile TVR

Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman a încetat din viaţă, potrivit Asociației Facultăților de Economie din România.

Academicianul Gheorghe Zaman este autorul de studii recunoscute ca repere ale cercetării de mare valoare în sfera științelor economice, a condus la nivel de excelență instituții de cercetare științifică de prestigiu național și internațional, a format numeroase generații de specialiști prin activitatea de mentor academic, s-a remarcat, întotdeauna, prin atitudinea sa civică de o consecvență exemplară.

Studii: După absolvirea Liceului “Tudor Vladimirescu” din Bucureşti (1960), a urmat

Facultatea de Comerţ Exterior din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1960- 1965). Şi-a continuat specializarea în Marea Britanie şi în Austria. În 1985 şi-a susţinut teza Implicaţiile tehnologiilor noi şi modernizate asupra cheltuielilor materiale, devenind doctor în economie.

Carieră: A fost cercetător la Institutul de Cercetări Economice (din 1965) şi a devenit profesor universitar (1997), şef al Catedrei finanţe, contabilitate şi informatică de gestiune (1999- 2000) şi decan al Facultăţii de Management Financiar-Contabil (2000) din cadrul Universităţii “Spini Haret” din Bucureşti, cadru didactic asociat la Catedra eficienţa investiţiilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. în prezent este director al Institutului de Economie Naţională (din 1990). Principalele probleme abordate în lucrările sale se referă la: teorii şi politici ale reformei de tranziţie la economia de piaţă, eficienţa factorilor de creştere a economiei naţionale, privatizarea şi restructurarea în România, relaţii economice internaţionale, previziune şi planificare macroeconomică, economia progresului tehnologic şi a cercetării ştiinţifice etc.

Între 1993 şi 1994 a fost reprezentant al Academiei Române în Grupul de lucru al Băncii Mondiale pentru elaborarea Strategiei de reformă a cercetării şi dezvoltării în România, iar între 1993 şi 1996 membru al Colegiului consultativ pe probleme economice depe lângă Preşedinţia României; consilier economic al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (1999-2002).

Membru al Comisiei de Scientică a Academiei Române (1992-1995), al Comitetului Român al Distribuţiei (din 1995), membru corespondent al International Center for Economic Growth din San Francisco (din 1995), membru al European Association for the Study of Science and Technology din Londra (din 1995), consilier prezidenţial cu rang de ministru, şef al Departamentului Strategiei Economice şi Sociale al Administraţiei Prezidenţiale a României (2000-2004), membru al Consiliului Asociaţiei Economice Internaţionale (Paris, 2006), membru în Consiliul ştiinţific al Institutului European din România (2007), membru în International Advisory Board al Social Sciences Research Society (SORES) (Turcia, 2007), preşedinte al

Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (2006), preşedinte de onoare al Forumului Dezvoltării Durabile. România Orizont 2002 (2002), membru de onoare al Academiei Internaţionale al Economiilor Emergente (NewYork, 2003), preşedinte de onoare al Asociaţiei pentru Studii şi Prognoze Economice şi Sociale (Bucureşti, 2003), membru al Fundaţiei “Alfred Nobel Planet” (Ucraina, 2008),membru de onoare al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (2010), preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Ruse (din 2009), membru al International AdvisoryBoard al Revistei “Eastern Journal of European Studies” (2009).

În perioada 2010-2013, i s-a acordat titlul de Doctor honoris causa la 6 universităţi din ţară. A fost distins cu Diploma Băncii Naţionale a României (1995), cu Medalia Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (1997), cu diplome de excelenţă ale Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române (2002), Universităţii “Vasile Goldiş” din Arad (2002) şi Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii (2003), cu Diploma de onoare “PRO SCIENTIA” – CNCSIS (2004), cu Diploma de excelenţă pentru promovarea cercetării ştiinţifice a economiei emergente Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (2007), cu Diploma de excelenţă pentru prezentarea complexă a României pe plan internaţional a Societăţii Române de Statistică (2007), Diploma de Excelenţă cu Medalia de Aur, acordată de Asociaţia Facultăţilorde Economie din România, Diploma “Virgil Madgearu” a Academiei de Ştiinţe Economice -Bucureşti. A fost decorat cu Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Cavaler (2002).

Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 30 de volume şi peste 300 de studii apărute în publicaţii de profil din ţară şi de peste hotare.